POHYBOVÉ ŠTÚDIO

To, aby bol človek zdravý a plný života, je hlavným zameraním štúdia Vigeo. Zameriavame
sa hlavne na prevenciu pohybového systému s využitím cvičení Flyfit (cvičenie v plachtách),
Pilates, Port De Bras, proprioceptívny či funkčný tréning. Diagnostika, liečba a rehabilitácia
pohybového systému zameranie – artroskopia kolena, ramena, členka a plastika LCA.